Typy domů | Modulové domy

Typy domů

Typ modulu Vnější rozměr Užitné m2 Dispozice Dispozice Cena bez DPH Cena s DPH 15% Cena s DPH 21% Půdorys ke stažení
S83 8x3x3,9 18,9 2+KK 630.261,- 0 762.615,-
S84 8x4x4,1 26,5 1+KK 733.261,- 843.250,- 887.245,-
S104 10x4x4,1 33,3 2+KK 851.756,- 979.519,- 1.030.625,-
D86 8x6x4,5 40,4 2+KK 921.202,- 1.059.382,- 1.114.654,-
D88 8x8x4,8 54,5 3+KK 1.203.867,- 1.384.447,- 1.456.679,-
D106 10x6x4,5 51,2 2+1 1.102.273,- 1.267.614,- 1.333.750,-
D108 10x8x4,8 68,6 3+1 1.389.355,- 1.597.758,- 1.681.120,-
L84-44 8x4+4x4x4,1 39,8 2+KK 998.227,- 1.147.961,- 1.207.855,-
L84-84 8x4+8x4x4,1 53,0 2+1 1.231.603,- 1.416.343,- 1.490.240,-
L104-44 10x4+4x4x4,1 46,0 2+KK 1.196.628,- 1.376.122,- 1.447.920,-
L104-84 10x4+8x4x4,1 59,9 3+KK 1.446.464,- 1.663.434,- 1.750.221,-
L104-104 10x4+10x4x4,1 66,7 4+KK 1.605.364,- 1.846.169,- 1.942.490,-
U3x84 3x(8x4x4,1) 79,5 4+KK 1.851.871,- 2.129.652,- 2.240.764,-
Modulové domy Extra

Typ modulu Vnější rozměr Užitné m2 Dispozice Dispozice Cena bez DPH Cena s DPH 15% Cena s DPH 21% Půdorys ke stažení
D106-E1 10,3x6,2x4,7 54,0 3+KK 1.078145,- 1..239.866,- 1.304.555,-


Rámcové ceny obsahují:

 • sazbu DPH dle platných daňových zákonů v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 • cenu modulového domu (dodáváme od spodní hrany domu nahoru) s možností odečtu DPH.
 • cenu nadrozměrné dopravy z Rožnova p. Rad. (okr. Zlín) včetně nakládky autojeřábem a dokončovací práce v místě předání (střecha, fasáda, ...) po ČR.
 • projektovou dokumentaci (dále jen PD) ve 4 vyhotoveních dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu s níže uvedenou dokumentací, technickou zprávu stavby obsahující architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část, požární bezpečnost a základy celkového konstrukčního řešení stavby, technickou zprávu elektroinstalace a zdravotechniky, dokumentaci k sloučenému územnímu souhlasu a ohlášení stavby, požárně bezpečnostní řešení pro územní souhlas a ohlášení stavby, průkaz energetické náročnosti budovy.
 • ustavení domu na Vámi připravené betonové patky a pásy (dle našeho nákresu).
 • kompletní motáž sedlové střechy (vazby, krovů, střešní krytiny, okapového systému a hromosvodu v místě předání).
 • konečné dokončení silikonové omítky-fasády v místě předání.
 • kompletní rozvody vody a odpadu včetně spodních výstupních přípojek.
 • elektroinstalaci včetně rozvodů, rozvodové skříně bez hlavního elektrického kabelu.
 • standardní sanitární zařízení-vybavení koupelny např. el. akumulační ohřívač vody, sprchový kout, umyvadlo, WC.
 • venkovní plastové okna a hlavni dveře (bílé barvy) s 2 izolačním sklem, parapety.
 • vnitřní standardní dřevěné zárubně a dveře s kováním.
 • standardní obklady do výšky 2 metrů a dlažbu v koupelně.
 • elektrické přímotopy.
 • přípravu místa pro krbové kamna a komínu u větších modulových domů.

Rámcové ceny neobsahují: 

 • PD doplněnou o inženýrskou činnost (doporučujeme oslovit místní firmu či živnostníka), situační nákres domu a inženýrské sítě, usazení objektu do terénu a zajištění potřebných inženýrských sítí včetně příjezdu na pozemek, právní úkony vzhledem k souhlasům okolních pozemků, zajištění veškerých nutných vyjádření dotčených správců sítí a správních orgánů, podání PD na stavební úřad, poplatky a zajištění pravomocného stavebního povolení.
 • situační nákres v PD zahrnující osazení objektu do terénu a zajištění potřebných inženýrských sítí včetně příjezdu na Váš pozemek (doporučujeme oslovit místní firmu či živnostníka).
 • základy (betonové příčné pásy šířky 30 cm a po délce betonové patky ca 40x40 cm).
 • výškopisné a polohopisné zaměření pozemku.
 • geologický, hydrologický a radonový průzkum.
 • právní úkony vzhledem k souhlasům okolních pozemků.
 • podlahovou krytinu mimo koupelnu.
 • osvětlovací tělesa.
 • venkovní osvětlení a tělesa, zásuvky, vypínače, přípojku vody pro zahradní hadici.
 • hlavní vodovodní přípojku uvnitř modulového domu.
 • hlavní přípojku elektrického napětí (přívodní kabel) si objednatel do domu zajišťuje na své náklady. 
 • kuchyňskou linku.
 • přípravu místa pro krbové kamna u modulových domů typu S83, S84 a S104.
 • autojeřabnické práce v místě předání-vykládky (minimálně 40t jeřáb pro vyložení a umístění modulu nebo modulů na pásy a patky).
 • technickou připravenost pozemku např. betonové patky a pásy, přípojky el., vody, odpadu, svodů pro dešťovou vodu, maximumální manipulační prostor pro kamión-kamióny a autojeřáb.

Dodací lhůta projektové dokumetace: 

 • 6-9 týdnů od potvrzení konečné cenové nabídky včetně příloh, podpisu smlouvy o dílo a uhrazení její celkové ceny na účet zhotovilete.

Dodací lhůta modulového domu: 

 • 10-20 týdnů od popisu smlouvy o dílo včetně splnění platebních podmínek, kterému předchází kompletní odsouhlasení popisu a specifikace v cenové nabídce, půdorysu, ostatních přílohách a všech věcí související s dodáním domu „na klíč od hrany baráku nahoru“ na Váš připravený pozemek.

Záruční lhůta:

 • 24 měsíců od podepsání předávacího protokolu. 

Platební podmínky:

 • záloha č. 1 ve výši 60 % po podpisu smlouvy o dílo z cel. ceny,
 • záloha č. 2 ve výši 30 % před termínem dovozu,
 • doplatek do celkové částky ve výši 10 % po předání do uživání.